FAQ

Tijdens het ontwikkelingstraject worden bepaalde termen gebruikt die misschien niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn. Hieronder vindt u alvast een lijstje met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan gerust via info@borgerwijk.be

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project en vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning.  Deze vergunning  omvat drie luiken:

  • Milieuvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen
  • Verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden

De aanvragen voor grootschalige vergunningsplichtige projecten die eveneens de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten inhouden, worden samen ingediend en aan één openbaar onderzoek onderworpen. Na de collectieve adviesronde volgt één beslissing bij één en dezelfde bevoegde overheid.

Wat is een openbaar onderzoek?

De bevoegde overheid organiseert een openbaar onderzoek en geeft de bevolking de kans om eventuele bezwaren tegen de toekenning van een omgevingsvergunning te uiten. Via een grote gele affiche maakt de aanvrager van een omgevingsvergunning zijn aanvraag openbaar. Het bericht moet gedurende 30 dagen op een zichtbare plaats aan de openbare weg staan en altijd leesbaar zijn. Het stadsbestuur hangt op zijn beurt gedurende 30 dagen een bericht uit aan het stadhuis en het districtshuis. Daarnaast brengt het bestuur de eigenaars van de aanpalende percelen schriftelijk op de hoogte van de aanvraag.

Waar kan ik de plannen van het project inkijken?

In het digitale Omgevingsloket kunt u als burger of als architect de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken. Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart (eID), de juiste software en een kaartlezer nodig. U kunt ook gebruik maken van een federaal token. Alle Vlaamse gemeenten hebben de digitale omgevingsvergunning ingevoerd. Vanaf 1 januari 2018 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

Daarnaast kan u de bouwplannen ook inkijken in het gemeentehuis. Hiervoor dient u meestal eerst een afspraak te maken met de dienst Ruimtelijke Ordening. 

PROJECTPARTNERS

ONTWIKKELAARS:
Vanhout Projects  •  CORES Development